1

Wat als...

ik kinderen krijg?

Veel vrouwen gaan minder werken als er kinderen komen en dat betekent ook minder pensioenopbouw. Je pensioenopbouw via je werkgever is namelijk gebaseerd op je salaris. Je AOW-bedrag blijft wel gelijk. Wees je hier van bewust!

Driekwart van de vrouwen werkt parttime

Bron: CBS, 2015

2

Wat als...

ik een tijdje niet werk?

Tijdens vakantie- of ziektedagen loopt de pensioenopbouw gewoon door. Maar als je een periode onbetaald verlof opneemt, kan dat je pensioen wel beïnvloeden. Bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof of zorgverlof. Of dat zo is, hangt van je pensioenregeling af. Vraag dit na bij je werkgever.

Goed om te weten: Zwangerschapsverlof heeft geen invloed op je pensioenopbouw.

3

Wat als...

ik ontslagen word?

Als je je baan kwijt raakt, krijg je vaak nog een aantal maanden salaris doorbetaald, maar daarna houdt het op. En dat geldt ook voor je pensioenopbouw. Over het pensioen dat je tot aan het ontslag hebt opgebouwd hoef je je geen zorgen te maken: dat blijft gewoon staan. Alleen als het om een klein pensioen gaat, bijvoorbeeld omdat je er nog maar kort werkte, kan de pensioenuitvoerder je opgebouwde pensioen afkopen. Je krijgt dan een bedrag uitbetaald waarna jouw recht op het pensioen vervalt. Als je een aantal jaren geen pensioen opbouwt omdat je geen werk hebt, kan het zijn dat je pensioen uiteindelijk tegenvalt. Bekijk dit goed!​

“Toen ik ontslagen werd, durfde ik eindelijk die stap te zetten: mijn eigen bedrijf in de mode! Het betekende alleen wel iets voor mijn pensioen. Opeens moest ik zelf zorgen voor een pensioen....”

(Chantal, 36)

4

Wat als...

ik ga samenwonen of trouwen?

Als je je leven met elkaar wilt delen, zijn er vaak ook een aantal dingen te regelen op pensioengebied. Denk goed na wat jullie willen regelen rondom partnerpensioen. Een partnerpensioen zorgt ervoor dat de ander een inkomen heeft als je komt te overlijden. Dat is extra belangrijk als één van de twee zelf niet genoeg verdient of helemaal geen inkomen heeft. De pensioenuitvoerder kan vertellen wat er al geregeld is. Een adviseur kan vertellen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

69%

van de vrouwen vraagt niet naar de pensioenregeling bij haar nieuwe werkgever.

Bron:

VIVA & Nationale-Nederlanden

Pensioenonderzoek 2015

onder 961 vrouwen

5

Wat als...

mijn partner overlijdt?

Als je geliefde komt te overlijden, is dat natuurlijk heel erg verdrietig. En helaas kan het ook financieel nare gevolgen hebben. Gelukkig zijn er wel een aantal regelingen waarop je aanspraak kunt maken, namelijk partnerpensioen en een anw-uitkering.


Ga na of je hier recht op hebt. Kijk op het meest recente pensioenoverzicht dat je van de pensioenuitvoerder kreeg. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl

6

Wat als...

ik ga scheiden

Een scheiding is niet alleen emotioneel ingrijpend, maar kan ook gevolgen hebben voor je oudedags­voorziening. Het tijdens jullie huwelijk opgebouwde pensioen moet namelijk ook verdeeld worden. Je verdeelt het pas wanneer je echt met pensioen gaat, maar je kunt nu al samen afspraken maken over die verdeling. Standaard gaat men uit van 50/50-verdeling, maar hier kan je ook van afwijken. De afspraken die jullie hierover maken, moeten worden vastgelegd in een echtscheidings­convenant. Zorg ook dat je de pensioenuitvoerder tijdig informeert.​

7

Wat als...

ik een andere baan krijg?

Nieuwe baan, nieuwe uitdaging. Dat is natuurlijk heel leuk en spannend. Maar wat betekent dit voor je pensioen? Vraag bij je nieuwe werkgever altijd naar de pensioenregeling. De pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van je secundaire arbeidsvoorwaarden. Als je nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, is het verstandig om te bekijken of je je oude pensioenpotjes wilt laten staan of mee wilt nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Met behulp van de Pensioen Ophelder Service van Nationale-Nederlanden krijg je inzicht of het interessant voor je is om je pensioenpotjes samen te voegen of juist niet. Kijk hiervoor op www.nn.nl/pensioenophelderservice

Tip!

Vergeet je pensioen niet mee te nemen in je salaris­onderhandelingen